Charley says INTERVIEW! Peter Luts

The other day I told you about Looking For Pearl, a brand new talent show on Flemish music channel JIM. Similar to 2008’s Let’s Go Lasgo, they will be looking for Belgium’s next big dance singer. However, this time round the search will be on for two dancers as well. Looking For Pearl will be fronted by Lasgo producer Peter Luts, who already has Pearl’s first hit signed internationally and ready to go.

I talked to Peter to find out exactly what he is hoping to find. After the jump you’ll find the full interview, where we also talked about working with former Let’s Go Lasgo finalists, his solo stuff and the upcoming brand new albums for Lasgo and AnnaGrace.

Dutch: Ook voor de originele Nederlandstalige versie van het interview kan je doorklikken!

Peter: Looking For Pearl is a new talent show on music channel JIM. Because of the success of Let’s Go Lasgo we decided to set up a new project, Pearl. We’re looking for one singer and two dancers. We want to open up the competition a bit. Last time we were only looking for a singer, but that was just for Lasgo. Now that we’re starting up something entirely new, we wanted to include the dancers from the start. The success of ‘So You Think You Can Dance’ also played a part in it. There’s so much talent in Belgium and hopefully a lot of talent will enter. I think a pretty good group could come out of this.

Charley: So it’s one singer and two dancers, is that going back to the old school dance of the late 90’s and early 00’s?

Peter: Definitely not musically, musically it’ll be more innovative than back then. Nowadays Lasgo still performs with two dancers. I don’t think that because there are two dancers that it’s old school. It’s still current, it’s still done that way.

Charley: With Let’s Go Lasgo there were a couple of Can You Duet finalists competing along. Are there any singers you hope will enter Looking For Pearl?

Peter: There’s not really anyone in specific. I just hope there’ll be something decent and I do think there will be, there’s enough talent.

Charley: What exactly do you expect from the people who enter?

Peter: As for my part, I’m looking for the vocals. I’m leaving the dancing to former Star Academy dance coach Ann Smeets. She’ll be a judge as far as dancing is concerned and she’ll be involved with the training. I personally don’t know a lot about dancing, I’m just doing the vocals. I hope someone comes along with a nice voice. The tone of their voice, but also simply being able to sing well. For me that’s the main thing about this whole project. It’s tough for singers these days, singing live, also abroad… Touring is hard, exhausting. If you don’t have the voice to back it up, you’ll crumble.

Charley: It’ll be hard to find someone with the same star quality as Lasgo singer Jelle Van Dael. Do you think it’s possible?

Peter: Of course that’s possible! When we started Let’s Go Lasgo I never thought there’d be anyone like Jelle, but there’s always that chance.

Charley: Even for the girls who don’t make it there’s still hope. Lien Vervoort for example, she was on Let’s Go Lasgo as well, right?

Peter: That’s right!

Charley: In the end she got picked up to sing ‘The Rain’. Do you think there’ll be another chance like that for the girls who don’t get chosen this time round?

Peter: That’s always a possibility. I’m not going to say that’s one hundred percent going to be the case, but it’s possible. Indeed, look at Lien, she ended up singing on one of my records.

Charley: Will there be another collaboration with Lien?

Peter: There’s nothing definite about that right now, so I can’t say much about it.

Charley: Back to Looking For Pearl, will there just be a single for now or are there already plans for an album?

Peter: We’ll definitely start with the single first. It’s silly to jump into an album straight away. I’m not a fan of immediately getting an album out there. It’s especially hard to sell them in the genre we’re in. We’re still selling more singles than albums, so we’ll definitely start with that.

Charley: Lately you’ve been stepping into the spotlight more as yourself, with solo singles, solo albums, now the TV shows…

Peter: I like doing different things. If I’d only focus on just one project I’d get bored of it pretty fast. Right now I’m working on AnnaGrace, Lasgo, Groovewatchers… I work with different people for all these projects. Another reason for doing stuff under my own name is because of DJ bookings and the likes. I’ve been working behind the scenes for years, but most people didn’t know who I was. That’s why I’m releasing as Peter Luts as well now, to help the DJ career along.

Charley: As for Lasgo, I’ve heard that a new video has been shot? Is that for another single off the first album or will that be a new song?

Peter: It’s for a new track. It’s called ‘Tonight’ and it’ll be out in the middle of June.

Charley: Are there any definite plans for a new Lasgo album yet?

Peter: The new album should be released between September and the end of the year.

Charley: The new AnnaGrace album is coming out as well. Are you excited about that?

Peter: It’ll be out the 21st of June. I’m very much looking forward to it, I’m very happy with it myself. We’ve worked on it for a long time, but I think the result is really good. We’ve also been getting great feedback on the new single ‘Celebration’. So yeah, fingers crossed!

Charley: One last question, Looking For Pearl will be hosted by Eline De Munck, who’s releasing music as Ellektra. Do you think there will ever be a collaboration with her?

Peter: Who knows! These are the kind of questions that are hard to answer, we’ve never talked about that or anything. Who knows, it could always happen!

Charley: Well I certainly hope so! Thank you very much and I wish you all the best with Looking For Pearl and everything else!

Peter: Ok, thanks a lot!

Girls between 17 and 24 can sign up on www.jim.be/lookingforpearl. Candidates need to be available from June 28th till July 12th.

www.peterluts.com
www.myspace.com/peterluts
www.youtube.com/peterlutsofficial

See also: Charley says TV! Looking For Pearl

Peter: Looking For Pearl is een nieuwe wedstrijd op JIM. Naar aanleiding van het succes van Let’s Go Lasgo hebben we samen met JIM beslist een nieuw project uit de grond te stampen, Pearl. We zoeken één zangeres en twee danseressen. We willen het concept iets meer opentrekken. Vorige keer zochten we enkel een zangeres, dat was dan ook louter voor Lasgo. Nu we echt iets volledig nieuws starten, willen we er ook dadelijk de danseressen bij betrekken. Ook gezien het succes van ‘So You Think You Can Dance’ leek het ons wel leuk. Er loopt zo veel talent rond in België en hopelijk schrijft er ook heel veel talent zich in. Ik denk dat er wel een leuk groepje kan uit voortvloeien.

Charley: Het gaat dus om een zangeres en twee danseressen, gaat dat dan een beetje terug naar de old school dancegroepen van eind jaren ’90, begin jaren ’00?

Peter: Muzikaal sowieso niet, muzikaal wordt het iets meer vernieuwend dan toen. Lasgo treedt nu ook op met twee danseressen, dus ik denk niet echt dat het old school is omdat er nu twee danseressen bij zijn. Het is nog altijd hedendaags, tegenwoordig wordt het nog altijd zo gedaan.

Charley: Voor Let’s Go Lasgo hebben destijds een aantal finalistes van Can You Duet zich ingeschreven. Zijn er een aantal zangeressen waarvan je hoopt dat ze zich zullen inschrijven voor Looking For Pearl?

Peter: Er is niet echt iemand specifieks. Ik hoop gewoon dat er iets fatsoenlijk gaat tussenzitten en ik denk het wel, want er is genoeg talent.

Charley: Wat verwacht je dan precies van de mensen die zich inschrijven?

Peter: Wat mijn gedeelte betreft, ik ga vooral op zoek naar het vocale. Het dansen laat ik over aan voormalig Star Academy danscoach Ann Smeets. Zij zal in de jury zitten wat dansen betreft en ook bij de opleiding enzo. Van dans ken ik zelf niet veel, ik hou mij louter bezig met het vocale. Ik hoop dat er een zangeres tussenzit met een heel leuke stem. Ook qua klankkleur, maar ook dat ze gewoon supergoed kan zingen. Dat is voor mij het voornaamste van heel het project eigenlijk. In deze tijden wordt er heel veel geëist van zangeressen, live optreden, ook naar het buitenland toe… Het zijn zware tours soms, ook vermoeiend. Als je dan niet stemvast bent, ga je er onderdoor.

Charley: Het zal natuurlijk moeilijk worden om iemand met dezelfde star quality als Lasgo-zangeres Jelle Van Dael te vinden. Denk je dat dat mogelijk is?

Peter: Natuurlijk is dat mogelijk! Toen we begonnen met Let’s Go Lasgo had ik ook nooit gedacht dat er iemand als Jelle zou tussenzitten, maar die kans is er altijd.

Charley: Zelfs voor de meisjes die het niet halen is niet alle hoop verloren. Lien Vervoort bijvoorbeeld, die deed ook met Let’s Go Lasgo als ik me niet vergis?

Peter: Klopt!

Charley: Zij is uiteindelijk opgepikt om ‘The Rain’ in te zingen. Denk je dat er zich voor de meisjes die nu niet gekozen worden opnieuw zoiets kan voordoen?

Peter: Dat kan altijd. Ik ga nu niet met honderd procent zekerheid zeggen dat dat zo zal zijn, maar dat kan altijd. Kijk inderdaad bijvoorbeeld naar Lien, zij heeft ook een plaatje voor mij ingezongen.

Charley: Komt er een vervolg op de samenwerking met Lien?

Peter: Daar is nog niets concreets over momenteel, dus daar kan ik nog weinig over zeggen.

Charley: Terug over Looking For Pearl, ligt voorlopig enkel de single vast of zijn er al concrete plannen voor een album?

Peter: We beginnen sowieso eerst met de single. Het is te zot om dadelijk met een album te beginnen, ik ben niet echt een voorstander om meteen een album op de markt te gooien. Ik hou het liever altijd eerst bij singles. Zeker bij het marktsegment waar wij inzitten is het heel moeilijk om albums te verkopen. Wij verkopen nog altijd meer singles, dus we gaan sowieso eerst daar mee beginnen.

Charley: De laatste tijd ben je zelf ook meer op de voorgrond getreden met solo singles, solo cd’s, nu ook de tv-programma’s…

Peter: Ik vind het leuk om verscheidene dingen te doen. Als ik slechts met één project bezig zou zijn zou ik daar redelijk snel op uitgekeken zijn. Ik doe nu bijvoorbeeld AnnaGrace, Lasgo, Groovewatchers… Daarvoor werk ik ook samen met allemaal verschillende mensen. Een andere reden waarom ik nu ook onder mijn eigen naam meer doe is naar DJ-boekingen en dergelijke toe. Ik werk al jaren achter de schermen van projecten, maar de meeste mensen wisten niet wie ik was. Daarom breng ik nu ook singles als Peter Luts uit, om die DJ-carrière nog wat meer uit te bouwen.

Charley: Dan nog even kort over Lasgo, ik heb gehoord dat er een nieuwe videoclip is opgenomen. Is dat voor een nummer uit het album of voor een nieuw nummer?

Peter: Dat is voor een nieuwe track. Die heet ‘Tonight’ en half juni komt die uit.

Charley: Zijn er voor Lasgo dan al concrete plannen voor een nieuw album?

Peter: Het nieuwe album zal voor ergens tussen september en het einde van het jaar zijn.

Charley: Ook het nieuwe AnnaGrace album zit er aan te komen. Kijk je daar naar uit?

Peter: 21 juni komt het album van AnnaGrace. Ik kijk er erg hard naar uit, ik ben er zelf heel tevreden mee. We hebben er lang aan gewerkt, maar ik vind zelf dat het resultaat er echt mag wezen. We krijgen ook supergoeie reacties op de nieuwe single ‘Celebration’. Dus ja, fingers crossed!

Charley: Dan nog een kort laatste vraagje, Looking For Pearl zal gepresenteerd worden door Eline De Munck, die muziek uitbrengt als Ellektra. Denk je dat er ooit met haar een muzikale samenwerking komt?

Peter: Wie weet! Dat zijn zo van die vragen waar ik moeilijk op kan antwoorden, daar is ook nog nooit over gesproken geweest ofzo. Wie weet, dat kan altijd. Wat niet is kan zeker nog komen!

Charley: Ok, ik hoop van wel! Heel erg bedankt alleszins en heel veel succes met Looking For Pearl en al de rest!

Peter: Ok, dank u vriendelijk!

Meisjes tussen 17 en 24 jaar kunnen zich inschrijven op www.jim.be/lookingforpearl. Kandidates dienen zich vrij te houden tussen 28 juni en 12 juli.

www.peterluts.com
www.myspace.com/peterluts
www.youtube.com/peterlutsofficial

Zie ook: Charley says TV! Looking For Pearl

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: